logo-romania-de-vis-5

"Dincolo de această pagină vei descoperi mult visata mîndră ţară, cu neam şi vise neînvinse, România."

Ardeu

Apreciere

0.0/5 rating (0 votes)

Ardeu

Detalii obiectiv:

Detalii parc:

Scurta descriere

sat, comuna Balşa, judeţul Hunedoara; Acces: calea ferata, retea de drumuri.

Prezentare

Scurta prezentare:

Zona în care este amplasat satul Ardeu aparţine Munţilor Metaliferi, ramură a Apusenilor, în partea de sud a acestora. În centrul satului, spre dreapta, se desparte drumul care trece prin satul Băcâia, în care se îmbuteliază apa minerală de masă – Cezara, şi apoi, trecând prin Cheile Băcâiei şi mai sus, prin Cheile Cibului, ajunge în satele Cib şi Glod, din judeţul Alba. Pe Valea Ardeului, urcă şi acum artera principală a drumului spre inima Apusenilor, aşa cum se întâmpla şi cu 2000 de ani în urmă, în vremea Regatului Dac. Valea este îngustă iar versanţii sunt acoperiţi de pădure. În partea stângă, pe direcţia de mers a drumului, din loc în loc, aflorează gresiile de Bozeş, folosite, în toate timpurile de localnici pentru construcţii şi amenajări, datorită uşurinţei cu care se desprinde şi se prelucrează.

Scurt istoric:

În locul denumit “Cetăţeaua”, situat la sud de sat, s-a descoperit o cetate dacică fortificată. Săpăturile au scos la iveală bogate vestigii, ce atestă o intensă locuire, începând din sec. I î.C. Printre acestea figurează, alături de ceramică, diferite obiecte de fier, precum şi urmele unui atelier de bijuterie. Aşezarea dacică ocupă o poziţie dominantă pe valea Mureşului, având vădite calităţi strategice.

Potential turistic si de agrement:

  • Structuri de primire turistice:
pensiuni

  • Structuri de servire a mesei: restaurante pensiuni, terase; 
  • Structuri de agrement turistic: -

  • Obiective turistice:
Cetatea dacică de la Ardeu vămuia drumul spre minele de aur, iar datele istorice şi legendele pe care încă le mai spun bătrânii satului despre o mare comoară de aur (boi de aur, înhămaţi la un car de aur, plin cu monezi tot din aur), păzită de uriaşi. A fost ridicată după tipicul celor din Munţii Orăştiei, asemanindu-se cu cele de la Costeşti, Cucuişi sau Cugir ca organizare. Rolul ei era unul strategic, acela de a străjui drumul dacilor spre zonele aurifere din Apuseni.

Mănăstirea Cheile Cibului, la care se poate ajunge urcând de la Geoagiu spre nord până în satul Bozeş, unde drumul se bifurcă. Cel din dreapta duce spre satul Băcâia, cunoscut pentru apele minerale. Apoi, drumul continuă prin Cheile Băcâiei şi prin satul Cheile Cibului.

Punctul Muzeistic din Ardeu, amenajat de curând prin strădania localnicilor şi cu implicarea primăriei comunei Balşa. În acest loc se pot admira amenajări şi instalaţii tradiţionale, specifice zonei.

  • Imprejurimi:
Staţiunea Geoagiu Băi este cunoscută pentru apele termale încă din antichitate.

Castrul roman de la Cigmău, care domină Mureşul de pe un promontoriu înalt, situat la vest de oraşul Geoagiu.

Tot pe teritoriul oraşului Geoagiu, un obiectiv deosebit sunt Băile romane – amenajările realizare de către romani pentru exploatarea izvorului termal din acest loc. Ele se găsesc la nord la actualul ştrand termal.

Atrăgător şi interesant este şi un alt monument, inedit pentru România. Este vorba despre o porţiune din drumul roman, pavat cu dale, aflat la vest de localitate şi la sud de staţiunea balneară.

  • Zone cu valoare peisagistica:
Peştera zidită de la Mada, fortificaţie specifică acestei zone. Obiectivul se află în partea stângă a Cheilor Măzii, până la peşteră şerpuind o cărare abruptă. Deschiderea naturală a unei peşteri a fost obturată în evul mediu târziu cu un zid, căpătând astfel valenţe defensive sporite.

Info!

  • Ai fost acolo? Ai fotografii si vrei sa le adaugi in albumul site-ului? Scrie-ne la romaniadevis [at] gmail.com

Leave a comment

Please login to leave a comment.